Skuteczny coaching biznesowy posiada wyjątkową umiejętność słuchania, zadawania mądrych pytań i stosowania najlepszych technik w najwłaściwszym momencie.

Coaching biznesowy

Tempo życia w dzisiejszym świecie jest zatrważające. W porównaniu z tym, co działo się zaledwie jedno pokolenie wstecz, poziom obciążenia poznawczego (tj. ilość napływających danych, które musimy przetworzyć) wielokrotnie się zwiększył a współcześni menagerowie mierzą się każdego dnia z wieloma wyzwaniami.

Do typowych zagadnień poruszanych w ramach coachingu biznesowego należą:

  • określanie priorytetów w zarządzaniu czasem,
  • pomoc w określeniu krótko i długo terminowych celów organizacji,
  • porządkowanie ważnych relacji interpersonalnych,
  • budowanie zespołów i zarządzanie nimi,
  • zwiększanie pewności siebie,
  • zwiększenie samoświadomości,
  • wypalenie zawodowe.

Tradycyjny mentoring (szkolenie, doradztwo, konsulting) polega na przekazywaniu rad, treści czy informacji. Coaching to wydobywanie z ludzi tkwiącego w nich potencjału. Z badań wynika, że ludzie dużo chętniej realizują to, co sami wymyślili. Większość osób, nawet tych, które odniosły już sukces – dysponuje znacznym, wciąż niewykorzystanym potencjałem.