„Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu, promując rozwój nowych strategii myślenia i działania.”

Robert Dilts

team coaching

Team Coaching

Praca zespołowa w organizacjach ma jeden główny cel – osiągać coraz lepsze wyniki. Żeby to otrzymać firmy i organizacje szukają coraz lepszych sposobów na zwiększenie efektywności. Facylitowanie zespołów w sposób coachingowi to zupełnie inny sposób pracy z zespołami, prowadzący do widocznej poprawy relacji i wyników. 

Coaching biznesowy

Tempo życia w dzisiejszym świecie jest zatrważające. W porównaniu z tym, co działo się zaledwie jedno pokolenie wstecz, poziom obciążenia poznawczego (tj. ilość napływających danych, które musimy przetworzyć) wielokrotnie się zwiększył a współcześni menagerowie mierzą się każdego dnia z wieloma wyzwaniami.

life coaching

Life Coaching

Life coaching koncentruje się na osiąganiu celów osobistych, dając nam możliwość życia w zgodzie z naszą prawdą wewnętrzną.

Trening mentalny dla sportowców

programy rozwojowe z końmi hae

Programy Rozwojowe z końmi Horse Assisted Education

Programy Rozwojowe z końmi tworzą przestrzeń do uczenia się o sobie: zarówno o swoim świecie wewnętrznym, jak i o relacjach z innymi i światem. Uczenie to odbywa się w sferze poznawczej, emocjonalnej jak i fizycznej, ale dotyczącej sfery wewnętrznej człowieka, potocznie rozumianym jako uczenie się o sposobach radzenia w codziennym życiu.

Wyjazdy rozwojowe

Podróżowanie i zdobywanie górskich szczytów jest od lat moją niezmienną pasją. W górach odnajduję spokój i mimo zmęczenia fizycznego nabieram zdrowego dystansu do życia. To właśnie z tej pasji powstał wyjątkowy projekt „Góry i rozwój” w którym razem z Podkarpackim Klubem Ekspedycja łączymy siły, wybierając najpiękniejsze górskie szlaki.

wyprawy rozwojowe
warsztaty dla kobiet

Warsztaty rozwojowe dla kobiet

Warsztaty rozwojowe dla młodzieży