Skuteczny coaching biznesowy posiada wyjątkową umiejętność słuchania, zadawania mądrych pytań i stosowania najlepszych technik w najwłaściwszym momencie.

programy rozwojowe z końmi hae

Programy rozwojowe z końmi Horse Assisted Education

Programy Rozwojowe z końmi tworzą przestrzeń do uczenia się o sobie: zarówno o swoim świecie wewnętrznym, jak i o relacjach z innymi i światem. Uczenie to odbywa się w sferze poznawczej, emocjonalnej jak i fizycznej, ale dotyczącej sfery wewnętrznej człowieka, potocznie rozumianym jako uczenie się o sposobach radzenia w codziennym życiu.

Obszary do pracy metodą HAE:

 • przywództwo,
 • komunikacja,
 • relacje,
 • empatia,
 • kreatywność,
 • mistrzostwo osobiste,
 • współpraca w zespole,
 • autentyczność,
 • spójność

Z metody Horse Assisted Education korzystają managerowie, osoby pracujące w zespołach projektowych, liderzy, rodzice, freelancerzy, osoby w zmianie i każdy, kto chce popracować nad rozwojem osobistym i rozwojem relacji międzyludzkich.

Metoda HAE jest wyjątkowa ponieważ bohaterem tych programów jest koń – trener.

Konie traktują nas jako całość i „podrzucają” nam do rozwoju ten fragment, który najbardziej wymaga uwagi. Może być to stawianie granic, odwaga do działania, pewność siebie, jakość relacji czy jasność komunikacji. Podejście do rozwoju w metodzie HAE jest holistyczne a przestrzeń rozwojowa z końmi umożliwia otwartość tematyczną i różnorodność interpretacji.

Koncepcja rozwoju wg. HAE oparta jest na zasadach uczenia się w kierunku, w który rozwija się współczesna edukacja:

 • uczenie się przez doświadczanie,
 • uczenie się przez samodzielne stawianie celów i poszukiwanie rozwiązań,
 • uczenie się holistyczne, uwzględniające emocje, myśli, ciało i ducha.

Horse Assisted Education to więcej niż szkolenie umiejętności. Obecność koni i związany z tym poziom świadomości, percepcji i wrażliwości powoduje, że rozwijany obszar integrowany jest na poziomie jednostki, grupy, społeczności i świata. To rodzaj uczenia, który towarzyszy nam od dzieciństwa, angażując nas w poznawanie świata czy rozwijanie nowych umiejętności. Uruchamia nie tylko intelekt ale też intuicję, świadomość doznań płynących z ciała oraz emocje, które utrwalają to, czego się nauczyliśmy.