„To nie finanse, ani strategia, ani technologia, ale właśnie praca zespołowa jest decydującym czynnikiem przewagi konkurencyjnej – zarówno dlatego, że jest tak potężna i wszechmocna, jak i dlatego, że występuje tak rzadko.”

Patrick Lencioni „Pięć dysfunkcji pracy zespołowej”

life coaching

Team Coaching

Praca zespołowa w organizacjach ma jeden główny cel – osiągać coraz lepsze wyniki. Żeby to otrzymać firmy i organizacje szukają coraz lepszych sposobów na zwiększenie efektywności. Facylitowanie zespołów w sposób coachingowi to zupełnie inny sposób pracy z zespołami, prowadzący do widocznej poprawy relacji i wyników. Może być stosowany w ramach interwencji, jako sposób prowadzenia spotkań i szkoleń lub jako facylitacja na okoliczność pracy nad konkretnym zagadnieniem takim jak ustalenie celów czy tworzenie wizji i misji organizacji.

Głównym celem coachingu zespołowego jest poprawa współpracy pomiędzy członkami zespołów już istniejących. To także niezwykle skuteczne narzędzie niezastąpione podczas budowania dobrych relacji w nowych zespołach oraz wsparciu tych, przed którymi stawiane są nowe cele i zadania.

Team coaching to sposób na przyspieszenie procesu rozwoju zespołu. Oznacza pracę z zespołem w celu rozwijania i przyspieszania jego zdolności do wspólnej pracy w celu osiągnięcia wyników.

Coaching zespołowy to dobra i sprawdzona recepta na nową jakość pracy zespołu.

Dzięki zastosowaniu tej metody budowy współpracy w zespole możemy osiągnąć następujące cele:

  • wzrost motywacji i zaangażowania zespołu do osiągania celu,
  • wypracowanie nowych, nieszablonowych rozwiązań napotkanych problemów,
  • coach staje się gwarantem zaangażowania w prace wszystkich członków zespołu i wydobywa potencjał każdej osoby,
  • coach jest doskonałym mediatorem pomiędzy członkami zespołu oraz osobą, która pokazuje inną perspektywę spojrzenia na konflikty wewnątrz zespołu.